Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Wergo Oy – TAMMERVUOKRA LVV
Y-tunn: 2691778-1
Puh: 050 545 0700
email: info (a) tammervuokra.fi

Palvelupiste (sopimuksen mukaan)
Mediapolis
Tohlopinranta 31
33270 Tampere

Postiosoite:
Harjutie 20
37550 Lempäälä

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa sekä vireillä olevien, että päättyneiden asioiden käsittelyn seuranta ja hallinta, sekä vuokratoimenpiteistä päättäminen. Järjestelmään rekisteröidään vuokralaisen ja vuokranantajan tiedot. Rekisteriin tallennetaan vain asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

4. Rekisterin tietosisältö

Vuokranantaja (yksityinen):

Henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti, pankkiyhteys, nykyisen vuokralaisen yhteystiedot, vuokrattavan kohteen isännöitsijän yhteystiedot.

Vuokranantaja (yritys):

Sopimuksen allekirjoittajan ja yrityksen nimi, henkilö- ja/tai y-tunnus, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti, pankkiyhteys, nykyisen vuokralaisen yhteystiedot, vuokrattavan kohteen isännöitsijän yhteystiedot.

Vuokralainen (asuinhuoneisto):

Henkilön nimi, henkilötunnus, kansallisuus, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti, ammatti, työnantaja, opiskelupaikka, tulotiedot, nykyisen asunnon vuokranantajan tiedot.

Vuokralainen (toimitila):

Sopimuksen allekirjoittajan ja yrityksen nimi, henkilö- ja/tai y-tunnus, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Vuokranantajaa ja vuokralaista koskevia tietoja saadaan vuokralaiselta, vuokranantajalta, luottorekisterinpitäjältä, numero- ja yhteystietopalvelusta, osoitepalvelusta ja väestötietojärjestelmästä. Henkilöluottotietoja hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietokannoista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilöluottotietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Lähtökohtaisesti manuaalista aineistoa kertyy lakisääteisen toimeksiantopäiväkirjan muodossa. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsyoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Rekisteriä käyttävät vuokrausasioita hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttöoikeutta. Rekisterinkäyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

Osa rekisteriin sisältyvistä tiedoista on julkisia ja saatavissa julkisista asiakirjoista, muutoin tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilötunnusta käytetään niissä asiakirjoissa, joissa asiaa käsittelevät viranomaiset sitä edellyttävät. Tulos- ja toimintakertomuksia yms. varten järjestelmästä on saatavilla tilastotietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja. ATK-järjestelmä on lukitussa tilassa. Yrityksen toimitilassa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä. ATK-järjestelmä on suojattu ulkopuolisilta. Rekisterin käyttäminen edellyttää käyttöoikeutta. Järjestelmästä otetaan säännöllisin aikavälein varmuuskopiot.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tammervuokra LVV
Harjutie 20
37550 Lempäälä