Toimeksianto

Kun täytät toimeksiantolomakkeen valmiiksi tässä, otamme yhteyttä ja järjestämme tapaamisen toimeksiannon allekirjoitusta varten.

Asunnon osoite
OK, KT, RT, ym.

Huomaa, että toimeksianto astuu voimaan vasta kun varsinainen sopimus on allekirjoitettu.
(Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti. Välityslaki, 5§)